CẢM XÚC ÂM NHẠC Xem thêm >

Một lần biết yêu, trăm lần khổ tâm

Một lần biết yêu, trăm lần khổ tâm

Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng chỉ có một người để ta yêu thương và đi cùng suốt cả cuộc đời. Thế mà ta đi mãi, lần qua những vách sầu để đủ can đảm bước tới thì cuối cùng người ấy vẫn không thuộc về ta.