CẢM XÚC ÂM NHẠC Xem thêm >

Dẫu mình cách xa

Dẫu mình cách xa

Mỗi ngày em đều viết cho anh một trang nhật ký, để một ngày anh trở về từ miền đất xa xôi, sẽ cho anh xem tất cả... tất cả. Bởi nó chứa toàn nỗi nhớ dành cho anh.