CẢM XÚC ÂM NHẠC Xem thêm >

Chúng con sẽ canh giấc ngàn thu cho Người

Chúng con sẽ canh giấc ngàn thu cho Người

Có một tấm lòng bao la như biển Đông dào dạt, có một trái tim đã kết nối triệu triệu trái tim, xin mượn một vần thơ kính dâng lên Người.