| 
Đăng ký

Khách hàng Viettel, soạn: Keeng gửi 5005 (0đ)
Khách hàng mạng khác, soạn: Keeng gửi 8062 (500đ)

TAEYEON (SNSD)

Tên thật: TaeYeon

Quốc gia: Korea

»  Xem toàn bộ
Xem thêm