Thể loại: Pop Việt  |  Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh |  Lượt nghe: 240681