Thể loại: Pop Việt  |  Sáng tác: Nguyễn Văn Chung |  Lượt nghe: 105024