Thể loại: Pop Việt  |  Sáng tác: Trịnh Đình Quang |  Lượt nghe: 188486